menu
Tájékoztató
information
21
Jan

Információs anyag

Az Ön gyermeke túlérzékeny a zajokra?
Gyakran befogja a fülét?
Megkésett beszédfejlődéssel küzd?
Diszlexiás? Diszgráfiás?


Lehet, hogy túlhallása van, vagyis olyan hangokat is meghall, amit egy normál ember nem, és ez számára elviselhetetlen.

A TÚLHALLÁS KEZELHETŐ!

***

HALLÁSI TÚLÉRZÉKENYSÉGről akkor beszélünk, ha valaki észlelni képes a nulla decibel alatti hangokat is (nulla decibel az a leghalkabb hang, amit a normál emberi fül észlelni képes).

A túlérzékeny hallás KÖVETKEZMÉNYEI lehetnek:

  • rossz zajtűrés (fülek befogása)
  • túl hangos beszéd
  • figyelem-, magatartás- és koncentrációs zavarok
  • beszédészlelési problémák
  • beszédértési problémák (visszakérdezések)
  • hangzótévesztések
  • logopédiai nehézségek
  • diszlexia, diszgráfia

A HALLÁSÉBRESZTÉS terápia egy tanulási folyamat, melynek során a gyermek agya megtanulja, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a hangokat, amelyre „nincs szüksége”.

A túlérzékeny hallás diagnosztizálásának első állomása egy KITERJESZTETT AUDIOLÓGIAI VIZSGÁLAT elvégzése, melyet jelenleg a következő helyeken végeznek:

  • SOTE Tűzoltó utcai Gyermekgyógyászati Klinika
  • EduKid Speciális Hallásdiagnosztikai és Fejlesztő Központ


Ha szeretne többet megtudni a túlérzékeny hallásról, ha az Ön családjában is van a fentiekben felsorolt problémákkal küzdő gyermek, vagy csupán segítségre van szüksége ennek eldöntéséhez, keresse az Önhöz legközelebb megtalálható Hallásébresztés Partnert! 

Kapcsolódó bejegyzések:
Amikor felébresztik a hallást
Kiterjesztett hallásvizsgálatot végző intézmények
ÁRAK (érvényes 2019. április 1-től)