menu
Általános Szerződési Feltételek
news
terms and conditions

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A terápiás szerződés létrejötte

A terápia biztosításáról szóló szerződés a www.lt-hearing.com honlapon vagy annak valamely aloldalán keresztül történő regisztráció elfogadásával jön létre a regisztráló személy és a terápiát biztosító partner között.

 

2. A Hallásébresztés-módszer

 A Hallásébresztés terápia egy pedagógiai módszer, amely a hallási túlérzékenység kezelésére jött létre. A kezelés lényegében egy tanulási folyamat, ahol a részt vevő személyek idegrendszere részévé válik, hogy a számukra felesleges hangokat hagyja figyelmen kívül. Ezáltal nem szükséges a tudatos kizárás, mellyel jelentős javulást érhetünk el a koncentráció és figyelem terén.

A terápia biztosítása a www.lt-hearing.com vagy www.kepessegkerekito.hu oldalon keresztüli online jelentkezéssel történik. Az érdeklődők regisztrálhatnak az oldalon, feltölthetik a gyermekeik vagy a kezelendő páciens(ek) adatait, kiterjesztett hallásvizsgálatának eredményét. A feltöltések és az online kérdőív kitöltése után az erre jogosult adminisztrátorok döntenek arról, hogy az adott páciens esetén szükséges, vagy nem szükséges a terápia lefolytatása. A döntésről mindenkit e-mailben értesítünk.

Ha engedélyezték a terápián történő részvételt, akkor a felhasználók helyet és időpontot választanak a terápiához. Kizárólag a honlapon szereplő partnerek közül választhatnak, akik rendelkeznek a terápia lefolytatásához szükséges tudással és eszközökkel. Ezt követően az adminisztrátorok elkészítik a páciens terápiás lemezét és eljuttatják a megjelölt helyszínre.

 

3. Fizetés

A felhasználók az együttműködő partnerek számára fizetik a terápia biztosításának költségeit. A terápián részt vevő szülők, gyermekek a partner által biztosított, helyben igénybe vett szolgáltatásokért fizetnek, azonban a fizetéssel nem szereznek tulajdonjogot a lemezre vagy egyéb eszközökre. A terápia díját az aktuális partner tájékoztatója tartalmazza. Ezt az összeget számla ellenében fizetik meg a résztvevők a partner által meghatározott feltételek alapján.

A fizetendő költség minden esetben a terápia kezdő napján érvényben lévő árak alapján alakul, azaz ha hónapokkal előre foglal valaki időpontot, akkor nem biztosított, hogy a foglaláskor érvényes árakat kell majd fizetnie.

A partnerek dönthetnek úgy, hogy a tervezhetőség érdekében előleget kérnek a terápiára, mely nem haladhatja meg az érvényben lévő terápiás költség 20%-át. Az előleg fizetésének határideje a terápia kezdőnapját megelőző 7 nap. A terápia kezdete előtti héten előleg nem fizethető.

 

4. A Hallásébresztés-módszer használatával kapcsolatos tudnivalók

A terápia alatt készülő rajzok, az eszközök, a lemezek minden esetben a LOZANO Kft. tulajdonába tartoznak.

A terápiát kizárólag a honlapon szereplő partnerek biztosíthatják, akik érvényes tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy a módszer alkalmazását megismerték és elsajátították. Ebből kifolyólag egyenértékű minőségű szolgáltatást vehetnek igénybe a különböző partnereknél. A szolgáltatások tartalmi eltéréseket mutathatnak (rajzelemzés, szállás, … igénybe vehető-e), erről kérjük, tájékozódjon a választott partnerünknél. Az árszínvonal meghatározott értékhatárokon belül változhat különböző partnereinknél.

A Képességkerekítő (Varga Iza) a LOZANO Kft. együttműködő partnere, aloldalát 
a  www.lt-hearing.com/hu/godollo, vagy a www.kepessegkerekito.hu web címen érhetik el. A terápiát biztosító személyek rendelkeznek a szükséges képesítéssel és tanúsítvánnyal. A terápia mellett igény esetén kiegészítő szolgáltatásként (külön díjazásért) rajzelemzést biztosítunk.

A szolgáltatások igénybevételéről a regisztrációt követően kérdőív formájában nyilatkozhatnak a résztvevők, vagy egyes szolgáltatások igénybe vételét utólag is jelezhetik. A kiegészítő szolgáltatások ismertetőiről bővebb információkat a partnerek aloldalain érhetnek el.

Az Alapítványhoz terápiára jelentkezni két módon lehet. Az egyik lehetőség, hogy a
www.kepessegkerekito.hu (vagy a www.lt-hearing.com/hu/godollo) oldalon regisztrálnak, és végigmennek a jelentkezés folyamatán.
A másik lehetőség, hogy a központi portálon, a www.lt-hearing.com oldalon regisztrálnak, és a regisztráció alkalmával legördülő listából választhatják ki gödöllői terápiás helyszínünket.

 

A regisztráció menete:

A regisztrációt a szülő végzi el. A kezelendő személyt, legtöbb esetben a gyermeket Páciensként veszi fel a rendszerbe. A Pácienshez új Kezelésként tudja a Hallásébresztés terápiát beállítani, amely 5 lépésből áll. Első lépés az anamnézis megismerését célzó kérdőív kitöltése, amit a Beküldés gomb megnyomásával küldenek el elbírálásra.

Nyugtázás után második lépésben küldhetik be az audiogramot, melynek feltöltése után a Szakértő elbírálja, hogy szükséges-e a terápia biztosítása. Ha a szakértő jóváhagyja a terápiát, akkor harmadik lépésben az időpontot választhatják ki. Kérjük, hogy körültekintően válasszák ki az időpontot és a helyszínt. Ha szeretnének helyszínt változtatni, akkor írjanak üzenetet a belső üzenetküldő segítségével az adminisztrátoroknak.

Ha a szakértő nem hagyja jóvá a jelentkezést, előfordulhat, hogy személyes találkozásra van szükség. Ehhez az egyeztetés a partnerekkel a belső üzenetküldő segítségével történik. Rendkívüli esetekben szükség lehet találkozásra Dr. Pataki Lászlóval, erről kizárólag a doktor úr jogosult dönteni. 

Ezután a megadott napon és időpontban kell megjelenniük a terápia helyszínén, amikor a terápiához kapcsolódó teszteket is kell elvégezni, melynek pontos időpontját az üzenetküldő rendszer által jelezzük. A partner fenntartja a jogot arra, hogy nagyszámú jelentkező esetén előzetes időpontokat is közöl, mert a tesztek elvégzésére mindenképpen a terápiát megelőzően van szükség.

A terápiát követően a negyedik lépésben a visszajelzéseket várjuk a szülőtől, milyen változást vesznek észre, ami összefüggésbe hozható a terápiával. Ötödik lépésként a tesztek újbóli elvégzésére kerül sor.

Bármilyen jellegű probléma esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk az online üzenetküldő rendszeren keresztül, vagy a közzétett elérhetőségeinken.

 

5. Lemondás vagy időpont változtatása

Lemondás esetén, ha ez a terápiát megelőző 8 napon túl történik, a kifizetett előleg teljes összege visszajár a felhasználónak. 8 napon belüli lemondás esetén az előleg sajnálatos módon nem fizethető vissza.

Jogosultak vagyunk módosítani a terápia helyszínét és/vagy időpontját, ha

  • a jelentkezők száma a minimum 2 főt nem éri el,
  • tőlünk független okok miatt nem biztosítható a terápia indítása (pl bejelentett áramszünet)
  • a helyszín vagy időpont biztosítása aránytalan többletköltséggel járna.

Ilyen esetben a felhasználót a változásról haladéktalanul értesítjük, és felajánlunk másik lehetőséget a terápia igénybevételére. A kifizetett előleg, ha van, szintén beszámít az általunk javasolt más terápiás szolgáltatásba. Változás esetén kártérítési igény nem érvényesíthető.

 

6. Igénybe nem vett szolgáltatások

Ha a felhasználó nem veszi igénybe a terápiás szolgáltatást, azaz nem jelenik meg a terápia helyszínén a megjelölt időpontban, akkor a lemez elkészítésétől számított 6 hónapon belül a honlapon választhat új időpontot a terápia lefolytatásához.

Ha ez nem történik meg, akkor a lemez elkészítési költségének fejében 30.000.- Ft-ot köteles a Képességkerekítő (Varga Izabella) részére kifizetni. 6 hónapon túl ugyanis újabb hallásmérésre lesz szükség, mert a páciensek hallása jelentős mértékben változhat, ezért újabb lemezt kell elkészíttetnünk.

 

7. Teendők betegség esetén

Mindenekelőtt fontos szempont, hogy a terápia megkezdése után nem szabad azt félbehagyni. Betegség, lázas állapotok esetén lehetőséget biztosítunk a lemezek elvitelére. Ez esetben a felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a lemezt nem adja át harmadik fél számára, és annak teljes tartalma és technikai információi üzleti titkot képeznek, melyet kötelessége megtartani. A lemez bármilyen egyéb célú felhasználása tilos. A lemezt a terápia végén köteles visszaszolgáltatni a partner számára. A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a terápiás szabályokat (időpontok, időtartam, rajzolás, nem javasolt tevékenységek) betartja, és bármilyen kérdés vagy probléma esetén haladéktalanul értesíti a terápiát biztosító személyeket.

 

8. A rendszert biztosító szervezet felelőssége

A Képességkerekítő (Varga Iza) felelősséget vállal az általa biztosított szolgáltatások színvonaláért.

Nem tudunk felelősséget vállalni a terápia sikerességéért, mivel azt nagymértékben befolyásolja a terápiás szabályok és javaslatok betartása a terápián részt vevő személyek otthonában, melyek nem ellenőrizhetőek. Ilyen szabályok és javaslatok lehetnek:

  • a forgás elkerülése
  • az irányított zenehallgatás elkerülése
  • a hangszóróból érkező hangok kizárása
  • az erős zajhatások elkerülése
  • az erősen stimuláló vizuális ingerlés megszüntetése (TV nézés, stroboszkóp)
  • idegrendszer túlstimulálásának elkerülése
  • lassú visszaszoktatás a zajokhoz, erős hangingerekhez

 A terápia sikeressége nem elsősorban az audiogram görbén látszik, hiszen fizikailag nem fog változni a gyermek füle. A terápia megtanítja figyelmen kívül hagyni a zavaró frekvenciájú hangokat, így elsősorban a figyelem, koncentráció, hangképzés, beszédértés, zajtűrés, szorongások csökkenésének területén várhatunk változásokat.

 

9. A felhasználó együttműködési kötelezettsége

Abban az esetben, ha a felhasználó a terápiához szükséges információt, visszajelzést nem kapta meg időben, akkor haladéktalanul köteles értesíteni a rendszert biztosító szervezetet, hogy az a hibáról értesülést szerezzen, a javításban intézkedhessen, valamint a pótlásról gondoskodhasson.

A felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos kifogásait a LOZANO Kft Rendszer Adminisztrátorai számára köteles jelenteni, akinek alapvető feladata a terápia színvonalának biztosítása.

 

10. Igények kizárása

A Hallásébresztés sikertelensége esetén kártérítési igény nem érvényesíthető, mivel a terápiás szabályok betartása nem ellenőrizhető.

A terápiás partnerek szolgáltatásával kapcsolatos kifogások esetén egyéni elbírálás alapján kárpótlásban részesülhet a felhasználó, melynek meghatározása minden esetben a LOZANO Kft. feladata a körülmények pontos feltérképezése után. A panaszok kivizsgálására legfeljebb 90 nap időtartam áll rendelkezésre.

A terápia befejezését követően minden igény elévülési ideje 6 hónap. Ezt követően benyújtott panaszok kivizsgálására nincs lehetőségünk.

 

11. Hatályosság

Jelen szerződés az elkészülésének napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.

Térbeli hatálya kiterjed a terápiás módszert biztosító partnerek helyiségeire, az előadások és oktatások helyszíneire.

Személyi hatálya kiterjed a honlapon regisztrált felhasználókra, az általuk felvett páciensekre, a terápiát biztosító személyekre, partner szervezetek munkatársaira, valamint a terápiás módszert létrehozó személyekre.

 

12. A személyiségi jogok védelme

A személyes adatok védelméről az „Adatvédelmi tájékoztató” rendelkezik, mely alapján az adatok teljes védelméről, biztonságos tárolásáról gondoskodunk.

 

 

13. Szóbeli megállapodások

Jelen ÁSZF életbe lépésétől a szóbeli megállapodások érvényüket vesztik.

Kizárólag a fent ismertetett eljárás alapján biztosítható Hallásébresztés terápia, a LOZANO Kft aláírásával ellátott tanúsítvánnyal rendelkező szervezeteknél. Amely természetes személy vagy szervezet nem szerepel a www.lt-hearing.com oldalon a partner szervezetek között, az nem a Pataki László által kifejlesztett Hallásébresztés elnevezésű terápiát folytatja, ezáltal azért semmilyen felelősséggel nem tartozunk, és elutasítjuk az ezzel kapcsolatos vádakat, összefüggéseket.

 

14. Illetékesség

Vitás esetekben a Fővárosi Bíróság illetékes eljárni.

 

2013. június 1.